[CZ] [EN]
O firměJak vybíratCeníkObchodní podmínkyCertifikátyKontakt
Ekotronic - Izolované
Ekotronic - Neizolované
Alfatronix - PowerVerter
Speciální zakázky

Jak vybírat

 

Měniče je možné rozdělit podle následujících kritérií a požadavků:  


 
Měnič se společným záporným pólem nebo měnič izolovaný ?  
Vstupní obvod měniče se napájí obvykle z trakční baterie. Pro nižší napětí (24 V, 36 V jmenovitých) je možné propojit záporný pól trakční baterie se záporným pólem palubní sítě (výstupu). Pak je výhodné použít neizolovaný měnič. Ten má větší účinnost a je levnější. Pro napětí vyšší bývá z důvodu bezpečnosti trakční obvod a palubní síť odděleny. V tomto případě je nutné použít měnič izolovaný. 
V systémech pro telekomunikace bývají obvody se společným kladným pólem. Tam je rovněž nutné použít buď měnič se společným kladným pólem (nevyrábíme) nebo izolovaný měnič. 
Někteří výrobci vozidel vyžadují ochranu při utržení společného pólu měniče, kdy se na spotřebiči může objevit plné vstupní napětí To vyžaduje použití izolovaného měniče. Izolované měniče navíc vylučují přímé propojení mezi vstupním obvodem a výstupem v případě selhání měniče. Někdy bývá požadován izolovaný měnič kvůli systému zemnění při instalaci palubních vysílaček. 

 

Vstupní a výstupní jmenovité napětí  
Vyrábíme měniče pro různé napěťové hladiny. Povolený rozsah vstupního napětí bývá standardně   +/- 30 % napětí jmenovitého. 
Standardně vyráběné varianty jsou k dispozici za nejnižší cenu a s kratší dodací lhůtou. V tabulkách pro izolované i neizolované typy jsou vyznačeny barevně. 
Můžeme dodat i měniče pro jiné varianty, v tabulkách neuvedené, případně s širším rozsahem vstupního napětí za příplatek závislý na počtu objednaných kusů a dodací lhůtě (podle dohody). 
Měniče mohou mít buď pevně nastavené výstupní napětí (12,5 V / 24,5 V / 48,0 V nebo 13,6 V / 27,2 V / 54,4 V (+/- 2 %)), nebo je možné výstupní napětí nastavit trimrem přístupným pod víčkem nebo mezi žebry chladiče, což umožňuje přesně nastavit výstupní napětí podle specifické potřeby nebo podle specifikací výrobce baterie která se připojí k výstupu. 
Měniče Alfatronix jsou dodávány pro různé kombinace napěťových hladin 12 V a 24 V jmenovitých (pevně nastaveno) a mohou pracovat s baterií na výstupu i bez ní.

 

Trvalý (popř. i špičkový) výstupní proud  
Z požadavků na trvalý nebo špičkový výstupní proud se orientačně určí požadovaný výstupní výkon měniče jako součin výstupního napětí a proudu. 

 

Měniče pracující s připojenou (palubní) baterií na výstupu nebo bez ní  
Pro použití, kde odběr proudu kolísá (např. ve vozidlech) je možné zvolit dvojí řešení: 
a) použít měnič o větším výkonu, který je schopen plně pokrýt maximální spotřebu proudu 
b) použít měnič o menším výkonu než odpovídá maximální spotřebě, doplněný na výstupu baterií, která pokryje maxima odběru a v přestávkách je měničem dobíjena. Ke správnému dobíjení baterie musí být výstupní napětí měniče vyšší než jmenovitá hodnota, typicky 13,6 V pro 12 V baterii a 27,2 V pro 24 V baterii. Měnič musí být schopen trvalé práce v oblasti, kdy omezuje proud (snížené výstupní napětí). Toto použití vylučuje ochranu proti přetížení a zkratu založenou na pulsování. U těchto měničů je možné vyvést výstup pro připojení kontrolky, která se rozsvítí, pokud měnič přestane pracovat (např. odpojení primárního obvodu). Některé měniče navíc mohou využívat jednočipový mikropočítač pro řízení nabíjení. 
Měniče Alfatronix mají výstupní napětí pevně nastaveno na 13,6 V pro 12 V baterii, takže je možné je použít s baterií na výstupu. 

 

Požadavky na provedení, rozměry, krytí, kabely a konektory  
Provedení měniče je do značné míry určeno jeho výstupním výkonem. Nejmenší měniče vyrábíme v provedení open-frame (otevřená konstrukce - osazená deska plošných spojů), větší měniče jsou uzavřeny v pouzdrech z hliníkového profilu, které slouží jako chladič. 
Provedení měniče musí odpovídat prostředí, ve kterém bude provozován. Při požadavcích na odolnost proti vodě je buď potřeba doplnit otevřený měnič vhodným krytem nebo použít měnič v hliníkovém profilu, kde je možné dosáhnout až IP 54. 
Vyrábíme standardně několik typů připojení měniče, dostupné varianty jsou uvedeny v tabulkách pro izolované i neizolované typy. 
Měniče Alfatronix jsou vestavěny v pevném hliníkovém profilu uzavřeném víčky z polykarbonátu a dosahují IP 53. Do obvodu se připojují pomocí čtyř násuvných konektorů 6,3 mm.